Điều chỉnh khoảng cách giữa các nội dung trong Sites bằng cách sử dụng cài đặt mật độ chủ đề mới

Tháng 6 23, 2022


Tóm tắt:

Người dùng Google Sites mới hiện có thể điều chỉnh khoảng cách giữa các nội dung trên trang web với cài đặt chủ đề tùy chỉnh cung cấp các tùy chọn khoảng cách Compact, Cozy hoặc Comfortable. Theo mặc định, tất cả các trang web mới được tạo sẽ bắt đầu với cài đặt Comfortable.

Hy vọng tính năng được yêu cầu cao này cung cấp khả năng kiểm soát trực quan hơn đối với trang web, đặc biệt là đối với các trang web phức tạp với nhiều nội dung.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: trong Site mới, điều hướng đến Chủ đề > Tùy chỉnh> Chỉnh sửa> Khoảng cách > Mật độ. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tạo chủ đề tùy chỉnh.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với hiển thị khả năng tính năng) bắt đầu từ ngày 22/6/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 13/7/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech