Giao diện mới cho ứng dụng di động Google Meet trên Android

Tháng 10 29, 2020


Tính năng mới:

Google đang cập nhật giao diện người dùng (UI) của ứng dụng Google Meet dành cho thiết bị di động Android. Giao diện người dùng di động mới sẽ giống như trải nghiệm giao diện Meet trong ứng dụng Gmailtrước đó đã được triển khai trên iOS.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này hiện khả dụng hoàn toàn trên Android.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với  khách hàng phiên bản  Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education, Enterprise for Education Nonprofits và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech