Giới hạn chia sẻ Google Drive cho các nhóm cụ thể với đối tượng mục tiêu hiện đã được phát hành công khai

Tháng 2 18, 2021


Tính năng mới:

Quản trị viên hiện có thể xác định đối tượng cụ thể mà người dùng có thể liên kết chia sẻ tập tin Google Drive. Điều này có thể giúp bảo mật dữ liệu tổ chức và giúp người dùng chia sẻ tập tin với đúng đồng nghiệp theo cách đơn giản hơn.

Tính năng này trước đây đã có bản beta. Dựa trên phản hồi từ bản beta, Google đã thực hiện hai thay đổi quan trọng:

  • Google đã tăng số lượng đối tượng mục tiêu tối đa mà người dùng có thể đề xuất từ ba lên năm.
  • Trong thời gian thử nghiệm, chỉ các nhóm do quản trị viên tạo mới có thể được thêm vào đối tượng mục tiêu. Giờ đây, quản trị viên có thể thêm bất kỳ nhóm nào làm đối tượng mục tiêu, bao gồm các nhóm thuộc các tổ chức khác nhau.

Vui lòng đọc thêm thông tin sau đây hoặc truy cập Trung tâm trợ giúp tìm hiểu thêm về các phương pháp hay nhất để triển khai đối tượng mục tiêu.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Trước đây, quản trị viên có thể chọn cho phép người dùng liên kết chia sẻ tập tin với toàn bộ miền hoặc bất kỳ ai có liên kết. Đối tượng mục tiêu cho phép quản trị viên xác định và đề xuất các tùy chọn chia sẻ liên kết chi tiết hơn cho người dùng. Điều này có thể giúp:

  • Cải thiện tình trạng bảo mật của tổ chức bằng cách khiến thông tin khó được chia sẻ rộng rãi hơn mức quy định phù hợp.
  • Hướng dẫn người dùng chia sẻ với các đối tượng cụ thể và phù hợp hơn.
  • Tiết kiệm thời gian của người dùng bằng cách giảm nhu cầu quản lý các yêu cầu chia sẻ từ nhiều cá nhân.
  • Giúp người dùng dễ dàng cộng tác với đồng nghiệp một cách đơn giản, hiệu quả và an toàn.

Làm thế nào để bắt đầu:

Quản trị viên có thể tạo đối tượng mục tiêu trong Admin console

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16/2/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard và Enterprise Plus cũng như khách hàng G Suite Business và Enterprise for Education.
  • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, cũng như các khách hàng của G Suite Basic, Education và Nonprofits.

Nguồn: LVtech