Giới thiệu hai tích hợp để cải tiến khả năng truy cập theo nhận thức ngữ cảnh

Tháng 11 10, 2020


Tính năng mới:

Google đang công bố các tích hợp mới với nhóm đối tác BeyondCorp Alliance là Check Point và Lookout. Các tích hợp, ban đầu khả dụng ở bản beta, được xây dựng bằng Devices API và cho phép khách hàng sử dụng tín hiệu của bên thứ ba trong các quyết định truy cập theo ngữ cảnh.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Trong mô hình bảo mật BeyondCorp, danh mục thiết bị, tình trạng và đặc điểm bảo mật là trọng tâm để đưa ra các quyết định truy cập theo ngữ cảnh. Cho đến nay, giải pháp truy cập nhận thức ngữ cảnh đã thu được những tín hiệu này từ các nguồn của bên thứ nhất (tức là Google), chẳng hạn như Xác minh điểm cuối. Tuy nhiên, với tầm nhìn của BeyondCorp vẫn luôn hướng đến mục tiêu giúp khách hàng tận dụng tối đa các khoản đầu tư hiện hữu vào các công cụ và việc kiểm soát bảo mật, việc thêm chức năng và tín hiệu chính cho quyền truy cập nhận thức ngữ cảnh của Google đạt được nhu cầu đặc điểm bảo mật kiểm soát truy cập vượt trội cho khách hàng. BeyondCorp Alliance là một nhóm các đối tác đã chia sẻ tầm nhìn Zero Trust và cam kết hợp tác với Google để giúp các khách hàng biến điều này thành hiện thực.

Hôm nay, Google rất vui mừng thông báo về những tích hợp đầu tiên (trong giai đoạn thử nghiệm) với các đối tác của BeyondCorp Alliance Check Point và Lookout, để sử dụng tín hiệu của bên thứ ba trong các quyết định truy cập theo ngữ cảnh. Ví dụ: hệ thống phòng thủ mối đe dọa di động có thể phát hiện phần mềm độc hại trên thiết bị và thông báo cho Google về mức độ bảo đảm an ninh bị giảm sút và các quy tắc truy cập do khách hàng xác định có thể giảm mức độ truy cập được phép từ các thiết bị đó mà không ảnh hưởng đến quyền truy cập của người dùng đó từ các thiết bị khác hoặc đối với những người dùng khác. Các tích hợp được xây dựng bằng Devices API mới đã công bố vào năm nay. API được thiết kế để các đối tác thuộc BeyondCorp Alliance sử dụng để thêm siêu dữ liệu bảo mật thiết bị và ngay cả khách hàng cũng sử dụng để quản lý thiết bị của tổ chức.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: khách hàng của Google sử dụng Checkpoint hoặc Lookout làm giải pháp phòng thủ mối đe dọa di động có thể được hưởng lợi từ việc tích hợp. Truy cập Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin và tìm hiểu thêm về cách thiết lập tích hợp đối tác bên thứ ba. Quản trị viên cũng có thể xem các bài đăng trên blog của các đối tác của Google để biết thêm về cách có thể sử dụng các giải pháp Check Point hoặc Lookout như một phần của tích hợp này.
  • Người dùng cuối: không ảnh hưởng đến người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 2/11/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Enterprise Plus, Enterprise for Education và Cloud Identity Premium.
  • Không khả dụng đối với khách hàng Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Education và Nonprofits 

Nguồn: LVtech