Giới thiệu tiện ích bổ sung AI Security mới dành cho Google Workspace

Tháng 4 10, 2024


Thông báo này là một phần của Google Cloud Next ‘24. Hãy truy cập Workspace Blog để tìm hiểu thêm về làn sóng đổi mới tiếp theo trong Workspace, bao gồm cả những cải tiến đối với Gemini dành cho Google Workspace.


Tính năng mới:

Khi tiếp tục mở rộng các dịch vụ Gemini cho Google Workspace, Google  tiếp tục giới thiệu tiện ích bổ sung AI Security dành cho khách hàng Google Workspace.

Khi ra mắt, tiện ích bổ sung AI Security sẽ cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào khả năng AI Classification trong Google Drive. AI Classification cho phép các nhóm CNTT tự động và liên tục xác định, phân loại và gắn nhãn các tệp nhạy cảm trong toàn tổ chức. Khả năng này được hỗ trợ bởi các mô hình AI bảo vệ quyền riêng tư có thể được đào tạo riêng cho các nhu cầu cụ thể của tổ chức. Sau đó, các tệp đã được phân loại có thể được bảo vệ bằng các biện pháp kiểm soát ngăn ngừa mất dữ liệu (DLP) hiện có.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Drive Labels cho phép Workspace Administrators nâng cao trạng thái bảo mật bằng cách giám sát chặt chẽ hoạt động trên các tệp được gắn nhãn và sử dụng nhãn làm phương tiện cho các chính sách quản lý vòng đờingăn ngừa mất dữ liệu. Thách thức với các chính sách dựa trên nhãn là chỉ có hiệu lực trên các tệp được xác định và gắn nhãn chính xác. Hơn nữa, việc gắn nhãn các tệp đặt gánh nặng thủ công đáng kể lên Quản trị viên.

Đây là lúc AI Classification có thể trợ giúp. Bằng các đào tạo các mô hình về các ví dụ nội dung do khách hàng xác định phù hợp với định nghĩa phân loại dữ liệu, AI Classification có thể đánh giá các tệp trong đó văn bản có thể được trích xuất để xem liệu có nên được gắn nhãn hay không. Điều này cho phép các tổ chức đạt được phạm vi bao phủ nhãn ở quy mô và độ chính xác mà rất khó thực hiện được bằng các phương tiện truyền thống và sự can thiệp thủ công của quản trị viên. Sau khi được gắn nhãn, dữ liệu của tổ chức có thể được bảo vệ bằng các chính sách bảo mật chi tiết.

Làm thế nào để bắt đầu:

Phiên bản phát hành:

Tiện ích bổ sung AI Security hiện khả dụng đối với các phiên bản Google Workspace sau:

  • Business Standard, Plus

  • Enterprise Standard, Plus

  • Enterprise Essentials, Essentials Plus

  • Frontline Starter, Standard

  • Nonprofits 

Nguồn: LVtech