Gửi email đến Space trong Google Chat

Tháng 5 23, 2024


Thông báo này là một phần của Google Cloud Next ‘24. Hãy truy cập Workspace Blog để tìm hiểu thêm về làn sóng đổi mới tiếp theo trong Workspace, bao gồm cả những cải tiến đối với Gemini dành cho Google Workspace.


Tính năng mới:

Google đang giới thiệu một cách mới để quản lý hoạt động liên lạc của người dùng, bao gồm cả email, trong Google Chat.

Sau khi người quản lý Space tạo địa chỉ email cho Space, các thành viên (hoặc bất kỳ ai trong miền có địa chỉ email) có thể gửi hoặc chuyển tiếp bất kỳ email nào đến Space đó. Điều này cung cấp một cách tuyệt vời để các nhóm dễ dàng phân loại hoặc thảo luận nội dung email với các bên liên quan trong Space. Email sẽ xuất hiện dưới dạng thẻ có thể nhấp vào hiển thị một đoạn email trong Space được chỉ định.

Tạo email trong cài đặt Space

Thẻ email trong Space

 

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối

 

Tại sao sử dụng:

Tích hợp email vào Space cho phép chọn phong cách giao tiếp phù hợp nhất với nhóm. Sau khi có nội dung email, các thành viên có thể thảo luận về nội dung hoặc thực hiện nhiều hành động khác nhau như phân loại và phân công chúng cho các thành viên khác nhau trong Space.

 

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: Không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này. 

 • Người dùng cuối: 

  • Với tư cách là người quản lý Space, người dùng có thể tạo địa chỉ email của Space bằng cách nhấp vào tên ở góc trên cùng bên trái > Cài đặt Space> phần Email > chọn Tạo email 

  • Sau khi người quản lý tạo địa chỉ email, tất cả thành viên có thể gửi/chuyển tiếp email đến Space

  • Để gửi email đến Space, hãy nhập địa chỉ email của Space vào trường “đến” của trình soạn thảo email (trong Gmail, Outlook, v.v.) 

  • Nhấp vào ‘Xem tin nhắn’ để xem toàn bộ tin nhắn email trong Google Groups 

  • Người dùng có thể thay đổi địa chỉ email cho Space bằng cách đi tới cài đặt nâng cao. 

  • Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách gửi email đến các Space trong Google Chat.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 22/5/2024.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1–3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 6/6/2024.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng cho tất cả khách hàng Google Workspace

Nguồn: LVtech