Hạn chế Google Drive dành cho máy tính đối với các thiết bị thuộc sở hữu của doanh nghiệp/tổ chức hiện được phát hành công khai

Tháng 5 26, 2021


Tóm tắt:

Giờ đây, quản trị viên có thể hạn chế việc sử dụng Google Drive dành cho máy tính đối với các thiết bị thuộc sở hữu của doanh nghiệp/tổ chức. Chức năng này trước đây đã có trong bản beta.

Drive for desktop (trước đây gọi là Drive File Stream) là một cách đơn giản và hiệu quả để người dùng truy cập dữ liệu Drive trên các thiết bị Windows và Mac. Lần ra mắt này tích hợp đầy đủ hơn với tính năng quản lý điểm cuối của Google và cho phép quản trị viên chỉ giới hạn việc sử dụng đối với các thiết bị thuộc sở hữu của doanh nghiệp/tổ chức. Điều này giúp quản trị viên đảm bảo người dùng có thể truy cập các tập tin theo nhu cầu một cách an toàn và hiệu quả cho dù đang trực tuyến hay ngoại tuyến, đồng thời giúp bảo vệ dữ liệu của công ty trên các thiết bị.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ bị tắt theo mặc định. Để bật tính năng này cho tổ chức hoặc các đơn vị tổ chức cụ thể, đi tới Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Ứng dụng> Google Workspace > Drive và Tài liệu > Tính năng và ứng dụng. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Drive for desktop với quản lý điểm cuối của Google.

  • Người dùng cuối: không có tác động đến người dùng cuối trừ khi được quản trị viên định cấu hình. Nếu thiết bị cá nhân (không thuộc sở hữu của doanh nghiệp/tổ chức) đã có Drive for desktop, sau khi quản trị viên hạn chế sử dụng tài khoản, các thiết bị sẽ mất quyền truy cập sau khi được khởi động lại hoặc Drive for desktop kiểm tra tính tuân thủ của thiết bị (tối đa là 3 giờ), tùy theo điều kiện nào đến đầu tiên.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này đã khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard và Enterprise Plus, Education, Enterprise for Education và Frontline, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

  • Không khả dụng đối với các khách hàng của Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard và Enterprise Essentials cũng như Nonprofits.

Nguồn: LVtech