Hangouts cổ điển sẽ được nâng cấp lên Google Chat kể từ ngày 22/3/2022

Tháng 2 23, 2022


Tính năng mới:

Hiện Google đã sẵn sàng chuyển sang giai đoạn cuối cùng của quá trình chuyển từ Hangouts cổ điển sang Google Chat dành cho khách hàng của Google Workspace.

Bắt đầu từ ngày 22/3/2022, Google sẽ bật cài đặt "Ưu tiên trò chuyện" cho bất kỳ khách hàng nào chưa thực hiện thao tác này, đặt Google Chat trở thành ứng dụng trò chuyện mặc định. Điều này có nghĩa là khi người dùng truy cập Hangouts cổ điển trong Gmail trên web hoặc ứng dụng Hangouts cổ điển dành cho thiết bị di động, sẽ được chuyển hướng đến Chat. Hangouts.google.com sẽ tiếp tục hoạt động. Không thể từ chối thay đổi này. Nếu người dùng muốn xuất dữ liệu Hangouts cổ điển và Chat, hãy tìm hiểu về cách xuất dữ liệu của tổ chức.

LƯU Ý: giai đoạn này không ảnh hưởng đến việc sử dụng Hangouts với Tài khoản Google.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Bắt đầu từ ngày 22/3/2022, người dùng Hangouts cổ điển có cài đặt miền như sau sẽ được chuyển sang Google Chat.

Cài đặt bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Tiến trình nâng cấp tự động

Chat và Hangouts cổ điển

Truy cập các nhóm với cả Google Chat và Hangouts cổ điển được bật

Trong ba tuần bắt đầu từ ngày 22/3/2022

Chỉ Hangouts cổ điển

Truy cập các nhóm chỉ bật Hangouts cổ điển

Trong vòng năm tuần, bắt đầu từ ngày 4/4/2022

Sau khi các miền được nâng cấp lên "Ưu tiên trò chuyện", tất cả các ứng dụng Hangouts cổ điển, ngoại trừ hangouts.google.com, sẽ bị tắt. Ngoài ra, cài đặt “Trò chuyện và Hangouts cổ điển” và “Chỉ Hangouts cổ điển” sẽ bị xóa khỏi Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

Thông tin chi tiết:

  • Người dùng Vault: tin nhắn được gửi trong Hangouts cổ điển sẽ tiếp tục được giữ lại và lưu giữ theo các chính sách được đặt ra cho Chat, đồng thời có thể tìm kiếm và xuất được bằng tính năng tìm kiếm của Gmail trong Vault. Tin nhắn được gửi trong Chat phải tuân theo các quy tắc lưu giữ đã đặt cho Chat, đồng thời có thể tìm kiếm và xuất bằng tìm kiếm Chat trong Vault.

  • Lịch sử cuộc trò chuyện: ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, tất cả lịch sử cuộc trò chuyện từ Hangouts sẽ có trong Google Chat. Tuy nhiên, bắt đầu từ giữa tháng 3/2022, mọi không gian mới được tạo trong Google Chat trong miền sẽ không xuất hiện trong Hangouts cổ điển. Điều này có nghĩa là các tin nhắn được gửi trong những không gian này sẽ chỉ xuất hiện trong Google Chat cho những người dùng bị ảnh hưởng. Người dùng có thể tìm hiểu thêm về Chat và khả năng tương tác của Hangouts cổ điển.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên:

    • Nếu quản trị viên hiện đã bật cài đặt Bảng điều khiển dành cho quản trị viên “Chỉ Hangouts cổ điển” hoặc “Trò chuyện và Hangouts cổ điển” cho toàn bộ miền hoặc các nhóm truy cập cụ thể, quản trị viên sẽ được tự động nâng cấp lên cài đặt “Ưu tiên trò chuyện”, theo ngày được liệt kê ở trên. Quản trị viên có thể nâng cấp tất cả người dùng lên "Ưu tiên trò chuyện" trước ngày nêu trêntrên.

    • Nếu quản trị viên chưa chọn cài đặt “Chỉ Hangouts cổ điển” hoặc “Trò chuyện và Hangouts cổ điển” thì không cần phải làm bất kỳ điều gì.

  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chuyển từ Hangouts cổ điển sang Google Chat.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech