Hỗ trợ Google Voice cho nhiều điện thoại bàn kết nối Poly

Tháng 1 29, 2022


Tóm tắt:

Google đang mở rộng hỗ trợ Google Voice cho một số điện thoại bàn được kết nối đám mây, các giải pháp hiệu suất cấp chuyên nghiệp từ Poly:

  • Điện thoại bàn Poly Edge B-Series IP

  • Bộ chuyển đổi analog Obi 300/302 cho các thiết bị tương tự, cũ hơn như điện thoại analog và máy fax

  • Điện thoại hội nghị Poly Trio 8300

Hỗ trợ mở rộng này cho phép Quản trị viên tích hợp Google Voice với nhiều loại thiết bị Poly hơn trong nhóm. Để biết thêm thông tin chi tiết về các thiết bị Poly hỗ trợ Google Voice, hãy xem thông báo.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: quản trị viên có thể kết nối các thiết bị này với Google Voice thông qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thiết lập điện thoại bàn Voice cho tổ chức.

  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động đối với người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

Hỗ trợ cho điện thoại bàn Edge-B và thiết bị Obi 300/302

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: ttính năng này hiện đã khả dụng.

Lưu ý: Hỗ trợ cho các thiết bị Trio 8300 sẽ khả dụng trong những tuần tới. Google sẽ chia sẻ thêm thông tin về thời điểm khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối vớivới tất cả khách hàng của Google Workspace với giấy phép Google Voice  standard và premier.

Nguồn: LVtech