Xem khi nào tin nhắn bị xóa trong Google Chat Space

Tháng 1 29, 2022


Tính năng mới:

Giờ đây, khi người dùng xóa một tin nhắn trong Google Chat Space, một tin nhắn và dấu thời gian sẽ được thêm vào cuộc trò chuyện cho biết đã xóa. Khi một tin nhắn đã bị xóa, cả nội dung và tin nhắn trả lời đều bị xóa.

Thông báo khi tin nhắn bị xóa

Khi xóa một tin nhắn, các câu trả lời của tin nhắn cũng bị xóa.

Thông báo khi một câu trả lời bị xóa

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Bản cập nhật này giúp người dùng dễ dàng theo dõi ai đã xóa tin nhắn và khi nào, giúp cải thiện khả năng đọc và luồng của cuộc trò chuyện, đồng thời cung cấp ngữ cảnh bổ sung cho người dùng.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: kkhông có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: ttruy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chỉnh sửa hoặc xóa tin nhắn.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26/01/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech