Hỗ trợ nâng cao cho Google Workspace hiện khả dụng

Tháng 11 06, 2020


Tính năng mới:

Gần đây, Google đã thông báo rằng G Suite hiện là Google Workspace: mọi thứ cần để hoàn thành mọi việc, tất cả ở cùng một nơi.

Là một phần trong nỗ lực điều chỉnh các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu khác biệt của khách hàng, Google đang mở rộng danh mục Chăm sóc khách hàng bao gồm một cấp độ dịch vụ mới: Hỗ trợ nâng cao. Được thiết kế cho những khách hàng cần hỗ trợ nhanh chóng, nâng cao và đầy đủ, dịch vụ này cung cấp thời gian phản hồi nhanh hơn, kiến ​​thức sản phẩm tiên tiến và Hỗ trợ công nghệ của bên thứ ba. Hỗ trợ nâng cao đã được bao gồm trong các phiên bản Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Hỗ trợ nâng cao cung cấp:

  • Trải nghiệm Hỗ trợ nhanh chóng, hoạt động 24/7. Đối với các trường hợp Ưu tiên 1, khách hàng có thể mong đợi phản hồi nhanh chóng trong vòng một giờ; đối với các trường hợp Ưu tiên 2, phản hồi là sau bốn giờ.
  • Phân loại thông minh. Điều này đảm bảo rằng các trường hợp được chuyển trực tiếp đến các chuyên gia kỹ thuật có kiến ​​thức và đào tạo nâng cao về sản phẩm cũng như các công cụ bổ sung để cung cấp hỗ trợ hoàn chỉnh.
  • Hỗ trợ công nghệ của bên thứ ba. Hỗ trợ nâng cao có thể giúp khách hàng tận dụng nhiều tích hợp của bên thứ ba khả dụng trên Google Workspace. Điều này bao gồm, hỗ trợ về thiết lập ứng dụng, cấu hình và khắc phục sự cố.

Thông tin chi tiết:

Hiện có ba cấp độ dịch vụ dành cho khách hàng. Mỗi loại có sự kết hợp khác nhau giữa tốc độ và dịch vụ dựa trên nhu cầu kinh doanh:

  • Hỗ trợ tiêu chuẩn: bao gồm các phiên bản Business Starter, Business Standard và Business Plus, Hỗ trợ tiêu chuẩn cung cấp hỗ trợ kỹ thuật 24/7, với thời gian phản hồi bốn giờ cho các trường hợp ưu tiên cao nhất.
  • Hỗ trợ nâng cao: hỗ trợ nâng cao đi kèm với hỗ trợ nhanh hơn (thời gian phản hồi một giờ), phân loại thông minh và Hỗ trợ công nghệ của bên thứ ba.
  • Hỗ trợ đặc biệt: vừa mới ra mắt trong năm nay, Hỗ trợ đặc biệt cung cấp thời gian phản hồi nhanh nhất, 15 phút cho trường hợp P1, Trình quản lý tài khoản kỹ thuật được đặt tên và các chức năng hỗ trợ bổ sung.

Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ Hỗ trợ, hãy xem danh mục Chăm sóc khách hàng.

Đến năm 2021, một API hỗ trợ sẽ khả dụng đối với khách hàng Hỗ trợ nâng cao và đặc biệt. Với API, quản trị viên sẽ có thể tạo và quản lý các trường hợp hỗ trợ trên một nền tảng duy nhất.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Hỗ trợ nâng cao đã được bao gồm trong các phiên bản Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus. Khách hàng Business Standard và Business Plus có thể mua gói này.

Phiên bản phát hành:

  • Được tích hợp trong gói Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus.
  • Khách hàng Business Standard và Business Plus có thể nâng cấp để được trải nghiệm gói hỗ trợ này. 

Nguồn: LVtech