Kể từ 24/5/2021: Giao diện Google Vault mới sẽ trở thành trải nghiệm duy nhất

Tháng 3 11, 2021


Tóm tắt:

Năm ngoái, Google đã công bố giao diện mới cho Google Vault. Giao diện mới giúp điều hướng Vault dễ dàng hơn và bao gồm các tính năng mới với hiệu suất hoàn thành tác vụ nhanh hơn.

Mặc dù giao diện mới là giao diện chính tại vault.google.com, quản trị viên vẫn có thể truy cập giao diện cổ điển tại ediscovery.google.com. Bắt đầu từ ngày 24/5/2021, giao diện cổ điển sẽ chuyển hướng sang giao diện mới, không có tùy chọn hoàn tác. Giao diện mới bao gồm tất cả các chức năng cốt lõi từ giao diện cổ điển và sẽ không ảnh hưởng đến thiết lập Google Vault hiện tại.


Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 24/5/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals và Education Plus, cũng như khách hàng G Suite Business và khách hàng có giấy phép tiện ích bổ sung Vault.
  • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter và Business Standard hoặc khách hàng G Suite Basic.

Nguồn: LVtech