Khả dụng phiên bản beta mở: vai trò Quản trị viên nhóm hiện có thể được cấp cho các loại nhóm cụ thể

Tháng 2 28, 2024


Tính năng mới:

Vai trò Quản trị viên nhóm hiện có thể được chỉ định cho các nhóm bảo mật hoặc nhóm không bảo mật. Trước đây, những người có vai trò Quản trị viên nhóm có quyền truy cập vào tất cả các nhóm trong một tổ chức. Thay đổi này mang lại cho quản trị viên sự ủy quyền chi tiết hơn về trách nhiệm quản trị nhóm, giúp giới hạn quyền truy cập vào các nhóm nhạy cảm nhất chỉ cho những người thực sự cần nó.

Tính năng này hiện khả dụng phiên bản beta mở, nghĩa là không cần đăng ký thêm để sử dụng tính năng này.

Làm thế nào để bắt đầu

  • Quản trị viên

  • Người dùng cuối: Không có tác động hoặc hành động nào được yêu cầu bởi người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/2/2024.

  • Bản phát hành theo định kỳ:  đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 6/3/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus và Education Standard.

Nguồn: LVtech