[Thư cập nhật] Duet AI cho Google Workspace Enterprise sẽ trở thành Gemini Enterprise

Tháng 2 28, 2024


Xin chào Đối tác,

Như đã thông báo trong bài đăng mới nhất trên blog Google Workspace, kể từ ngày 21/022024, Duet AI cho Google Workspace Enterprise sẽ trở thành Gemini Enterprise, còn Gemini (gemini.google.com) sẽ được cung cấp cho người dùng Gemini Enterprise.

Ảnh hưởng của việc này đối với khách hàng

Những thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến hợp đồng hiện tại của khách hàng. Các giấy phép Duet AI cho Google Workspace Enterprise hiện tại và những dịch vụ liên quan không chỉ có bộ tính năng hiện tại mà còn bao gồm cả Gemini (gemini.google.com).

Việc cần làm

Không cần phải làm gì cả. Gemini Enterprise và Gemini sẽ xuất hiện trong miền trong những ngày tới. Sau khi phát hành, Gemini sẽ được bật theo mặc định cho những người dùng được cấp giấy phép Gemini Enterprise trong miền. Quản trị viên có thể điều chỉnh chế độ cài đặt này trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Xem bài viết về cách bật hoặc tắt Gemini để biết thông tin chi tiết.

Xem phần câu hỏi thường gặp về Gemini cho Google Workspace để biết thêm thông tin, bao gồm cả thông tin về những vấn đề như việc tuân thủ.

Google sẵn sàng trợ giúp.

Nếu có câu hỏi hoặc cần được hỗ trợ, vui lòng tham khảo bài viết Gemini cho Google Workspace để biết thêm thông tin.

Nguồn: LVtech