Kiểm soát khả năng hiển thị của cảnh báo quản trị với đặc quyền vai trò quản trị viên

Tháng 8 15, 2022


Tính năng mới:

Google đang giới thiệu một kiểm soát mới cho phép quản trị viên cấp cao tạo quy tắc tùy chỉnh để đảm bảo chỉ những quản trị viên có đặc quyền DLP mới có thể xem được cảnh báo DLP. Trước đây, cảnh báo DLP được hiển thị cho tất cả quản trị viên - thay đổi này giúp đảm bảo những người phù hợp có quyền truy cập vào danh sách, cập nhật hoặc xóa cảnh báo. Hơn nữa, điều này làm giảm khả năng hiển thị của các cảnh báo không liên quan đến các quản trị viên cụ thể.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện jhar dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace, cũng như G Suite Basic và Business cũ.

Nguồn: LVtech