Kiểm soát nhiều hơn phương thức chia sẻ tập tin với các quy tắc tin cậy đối với Google Drive bản beta

Tháng 6 16, 2021


Tính năng mới:

Bởi vì chia sẻ ý tưởng và thông tin là trọng tâm của việc cộng tác đáng tin cậy, điều quan trọng là phải có khả năng quản lý các tập tin một cách mạnh mẽ và chính xác. Đó là lý do tại sao Google giới thiệu bản beta cho các quy tắc tin cậy đối với Google Drive. Quy tắc tin cậy là một tính năng bảo mật mới cho phép quản trị viên đặt các quy tắc chi tiết xác định người dùng có thể cộng tác trong Drive, cả trong và ngoài tổ chức.

Các quy tắc tin cậy sẽ thay thế “Tùy chọn chia sẻ” hiện có trong các kiểm soát của quản trị viên Google Drive. Quản trị viên sẽ có thể chọn cho phép, từ chối hoặc hiển thị cảnh báo cho người dùng cuối trong các đơn vị tổ chức (OU) hoặc nhóm cụ thể khi họ cố gắng:

 • Chia sẻ tập tin Drive với người dùng bên ngoài hoặc miền bên ngoài

 • Nhận tập tin Drive từ người dùng bên ngoài hoặc miền bên ngoài

 • Chia sẻ tập tin Drive với các đơn vị tổ chức hoặc nhóm khác trong tổ chức

 • Nhận tập tin Drive từ các đơn vị tổ chức hoặc nhóm khác trong tổ chức

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Các quy tắc tin cậy sẽ giúp quản trị viên tạo ra các chính sách truy cập tinh vi và an toàn hơn, giúp đảm bảo dữ liệu được chia sẻ và truy cập bởi các bên mong muốn. Một số ví dụ về cách có thể sử dụng các quy tắc tin cậy của Drive để kiểm soát cộng tác tốt hơn bao gồm:

 • Chặn nhóm kiểm toán nội bộ chia sẻ tập tin bên ngoài nhóm.

 • Cảnh báo cho nhóm tài chính khi chia sẻ tập tin với nhóm bán hàng để giúp đảm bảo rằng việc chia sẻ là có chủ ý và kỹ lưỡng.

 • Cho phép nhóm pháp lý chia sẻ với một nhóm cố vấn bên ngoài cụ thể, nhưng không cho phép họ chia sẻ với người dùng bên ngoài nhóm đó.

 • Ngăn bất kỳ người dùng nào trong tổ chức nhận tập tin từ một miền cụ thể bên ngoài.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: tìm hiểu thêm và đăng ký bản beta tại đây. Bản beta sẽ bắt đầu triển khai trong vài tháng tới, nhưng sau khi được bật, các quy tắc tin cậy có thể được áp dụng ở cấp miền, đơn vị tổ chức hoặc nhóm với phạm vi bao gồm cả My Drive và Shared Drive. Nếu được chấp nhận tham gia chương trình beta, quản trị viên sẽ nhận được nhiều tài liệu hơn về tính năng này.

 • Người dùng cuối: không có tác động đối với người dùng cuối cho đến khi quản trị viên tham gia bản beta và định cấu hình cài đặt quy tắc tin cậy.

Thời gian triển khai:

 • Bản beta sẽ bắt đầu được tung ra trong vài tháng tới, nhưng khách hàng đủ điều kiện hiện có thể đăng ký bản beta. Quản trị viên sẽ nhận được thêm thông tin chi tiết qua email khi có bản beta để sử dụng.

Phiên bản phát hành: 

 • Khả dụng đối với khách hàng của Google Workspace Enterprise Plus và Education Plus.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech