Phân loại nội dung nâng cao và DLP với nhãn Drive phiên bản beta

Tháng 6 17, 2021


Tính năng mới:

Google đang mở rộng bản beta cho hai tính năng liên quan có thể giúp phân loại nội dung và tăng cường bảo vệ nội dung trên quy mô lớn. Cụ thể:

 • Nhãn Drive. Việc đổi tên và cập nhật tính năng siêu dữ liệu Drive đã được thông báo trước đó cho phép quản trị viên định cấu hình các nhãn tùy chỉnh (trước đây là “siêu dữ liệu”) cho một miền, sau đó cho phép người dùng áp dụng các nhãn này cho các tập tin trong Drive.

 • Phân loại tự động và tích hợp Ngăn mất dữ liệu Drive (DLP). Phân loại tự động có thể giúp các tổ chức tự động thêm nhãn Drive vào nội dung dựa trên các quy tắc do quản trị viên xác định và trình phát hiện nội dung được xác định trước.

  • Google sẽ thêm 60 trình phát hiện nội dung mới, bao gồm bản tóm tắt trình độ chuyên môn, tài liệu lưu trữ SEC, bằng sáng chế và mã nguồn.

  • Sử dụng phân loại tự động giúp dễ dàng mở rộng quy mô sử dụng nhãn đồng thời giảm nguy cơ mắc lỗi phân loại thủ công.

  • Cả nhãn thủ công và tự động đều có thể được sử dụng với DLP để ngăn chia sẻ, tải xuống và in một số tệp ra bên ngoài.

Các tính năng này hiện khả dụng phiên bản beta. Khách hàng quan tâm hiện có thể đăng ký bản beta.

Nhãn Drive sẽ khả dụng đối với các khách hàng của Google Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard, Education Plus và Nonprofits. Phân loại tự động và DLP sẽ khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus và Education Plus.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Xử lý đặc biệt dữ liệu nhạy cảm là một phần không thể thiếu của chính sách quản lý thông tin và điều này bắt đầu với việc gắn nhãn các tập tin có thể chứa tài sản trí tuệ nhạy cảm, thông tin nhận dạng cá nhân, dữ liệu tuân theo các quy định tuân thủ đặc biệt, v.v. Ngoài ra, điều này có thể giúp quản trị viên ngăn chặn việc chia sẻ, tải xuống và in ra bên ngoài các tập tin đã được phân loại thông qua tích hợp với tính năng ngăn mất dữ liệu (DLP). Hơn nữa, quản trị viên có thể tạo nhãn để chỉ ra tên bộ phận, loại tài liệu, trạng thái tài liệu và bất kỳ thứ gì, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc khám phá nội dung trong tìm kiếm nâng cao.

Khi được sử dụng cùng với phân loại tự động, các nhãn trong Drive có thể được thêm tự động dựa trên các quy tắc DLP do quản trị viên xác định và trình phát hiện nội dung được xác định trước. Phân loại tự động này có thể giúp mở rộng các nỗ lực phân loại và bảo vệ dữ liệu bằng cách giảm gánh nặng quản trị và các lỗi tiềm ẩn liên quan đến nhãn thủ công.

Quản trị viên có thể xác định nhãn tùy chỉnh cho tổ chức

Người dùng có thể thêm nhãn vào tập tin Drive (nếu được quản trị viên cho phép) hoặc tận dụng phân loại tự động

Quản trị viên có thể đặt quy tắc ngăn chặn mất dữ liệu (DLP) cho các tập tin có nhãn nhất định

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: đăng ký bản beta tại đây.

 • Người dùng cuối: không có tác động đến người dùng cuối trừ khi quản trị viên đã đăng ký bản beta.

Thời gian triển khai:

 • Bản beta sẽ bắt đầu chấp nhận các tổ chức mới theo chu kỳ hàng tháng luân phiên. Khách hàng đủ điều kiện hiện có thể đăng ký tham gia bản beta. Quản trị viên sẽ nhận được thêm thông tin chi tiết qua email khi có bản beta để sử dụng.

Phiên bản phát hành:

Nhãn Drive

 • Khả dụng đối với các khách hàng của Google Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard, Education Plus và Nonprofits.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Business Starter, Education Fundamentals và Frontline, cũng như các khách hàng G Suite Basic và Business.

Phân loại tự động và tích hợp DLP

 • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus và Education Plus.

 • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Fundline, Frontline và Nonprofits, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech