Kiểm soát quyền truy cập ứng dụng hiện được áp dụng ở cấp đơn vị tổ chức

Tháng 3 14, 2024


Tính năng mới:

Quản trị viên Google Workspace hiện có thể định cấu hình một số chính sách Kiểm soát quyền truy cập ứng dụng (AAC) ở cấp Đơn vị tổ chức (OU). Trước đây, điều này chỉ có thể thực hiện được ở cấp độ miền. Cụ thể, điều này áp dụng cho:

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng: 

Người dùng dựa vào nhiều công cụ khác nhau để thực hiện công việc tốt nhất, bao gồm cả ứng dụng của bên thứ ba. Tuy nhiên, không phải mọi ứng dụng của bên thứ ba đều phù hợp chính xác với chính sách bảo mật của các tổ chức/doanh nghiệp. Các biện pháp kiểm soát quyền truy cập của ứng dụng giúp khách hàng và đối tác có khả năng kiểm soát quyền truy cập vào các ứng dụng của bên thứ ba cũng như cách các ứng dụng đó truy cập vào dữ liệu Google Workspace. Bản cập nhật này giúp quản trị viên có thêm tính linh hoạt, cho phép đặt Kiểm soát quyền truy cập ứng dụng khi thấy phù hợp ở cấp OU, thay vì trên toàn bộ miền.

Thông tin chi tiết:

Đối với các phiên bản Google Workspace Edu, giờ đây quản trị viên có thể định cấu hình “Cài đặt yêu cầu truy cập của người dùng để truy cập vào các ứng dụng chưa được định cấu hình” ở cấp OU. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý quyền truy cập vào các ứng dụng bên thứ ba chưa được định cấu hình đối với người dùng được chỉ định dưới 18 tuổi.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 13/3/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace.

Nguồn: LVtech