Kiểm soát tốt hơn luồng cuộc họp với chế độ người xem trong Google Meet

Tháng 6 07, 2023


Tính năng mới:

Để giúp cung cấp trải nghiệm tốt hơn và tăng quy mô tham dự cho các cuộc họp lớn hơn, giờ đây người dùng có thể chọn “Mọi người đều là người xem” khi tạo lời mời trên Lịch. Người xem được định nghĩa là những người tham dự cuộc họp không thể chia sẻ âm thanh hoặc video vào cuộc họp. Người dùng có thể chỉ định những người tham dự tổ chức, trình bày hoặc điều phối cuộc họp với tư cách là người đồng tổ chức và cộng tác viên.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Nếu đang sử dụng Google Meet cho các cuộc họp lớn, chẳng hạn như hội thảo trên web, thì việc chỉ định những người tham dự là "người xem" sẽ giúp giảm khả năng gây xao nhãng cuộc họp, chẳng hạn như gián đoạn âm thanh. Hơn nữa, việc này giúp giữ cho những người tham dự tập trung vào diễn giả và nội dung cuộc họp.

Định cấu hình người xem trong Google Meet bằng cách chuyển đến Tùy chọn cuộc gọi video (biểu tượng bánh răng) > Khách.

Khi đến lúc nhóm lớn hơn tham gia, người tổ chức có thể chuyển người xem thành cộng tác viên. Bản cập nhật này sẽ tạo ra trải nghiệm liền mạch hơn cho việc tổ chức và tham gia các cuộc gọi Google Meet quy mô lớn.

Có thể chuyển đổi người dùng giữa người xem và người đóng góp thông qua bảng điều khiển 

Người xem sẽ có thể sử dụng các tính năng của Meet như Hỏi & Đáp và thăm dò ý kiến. Người xem sẽ không thể sử dụng tính năng trò chuyện trong cuộc họp hoặc phản ứng biểu tượng cảm xúc — việc hỗ trợ người xem cho các tính năng này sẽ ra mắt trong tương lai. Google sẽ cung cấp thông tin cập nhật vào thời điểm hỗ trợ.

Thông tin chi tiết:

Khách hàng của Google Workspace Enterprise Plus có thể mở rộng quy mô cuộc họp lên 1.000 người tham dự, trong đó 500 người tham dự là người xem

Bằng cách sử dụng các vai trò cộng tác viên và người xem mới này, khách hàng Google Workspace Enterprise Plus có thể mở rộng số người tham dự cuộc họp tối đa lên 1.000 — tăng từ 500 (con số trước đây). Nếu người tổ chức không định cấu hình trước cuộc họp, thì tất cả người dùng sẽ được chỉ định làm người xem sau 500 khi cộng tác viên đã tham gia cuộc gọi.

Số lượng người tham dự cuộc họp tối đa sẽ không thay đổi đối với các phiên bản Google Workspace còn lại đang nhận chức năng chỉ định người xem.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này và không yêu cầu hành động từ quản trị viên.

  • Người dùng cuối:

    • Khi tạo hoặc chỉnh sửa cuộc họp trong Lịch, người dùng có thể định cấu hình người xem bằng cách đi tới Tùy chọn cuộc gọi video (biểu tượng bánh răng) > Khách.

    • Trong cuộc họp, người dùng có thể chuyển đổi người xem thành cộng tác viên thông qua bảng điều khiển mọi người bằng cách sử dụng trình đơn mục bổ sung ba dấu chấm và chọn “tạo cộng tác viên”.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 2/6/2023.

Phiên bản phát hành:

Chỉ định người xem

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Teaching & Learning và Education Plus.

1.000 người tham dự cuộc họp

  • Khả dụng đối với Google Workspace Enterprise Plus.

Nguồn: LVtech