Kiểm soát việc sử dụng dữ liệu và cải thiện hiệu suất thiết bị với cài đặt tiết kiệm dữ liệu mới cho Google Meet trên thiết bị di động

Tháng 4 27, 2021


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể giới hạn mức sử dụng dữ liệu của Google Meet trên các thiết bị di động Android và iOS. Khi được bật, điều này sẽ giúp:

  • Hạn chế sử dụng dữ liệu, tiết kiệm dữ liệu trên gói di động

  • Tiết kiệm pin

  • Giảm nhu cầu trên CPU của điện thoại

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Google Meet tự động điều chỉnh theo thiết bị, mạng và cách thiết lập để mang lại trải nghiệm họp tốt nhất có thể. Tuy nhiên, người dùng có thể muốn điều chỉnh chất lượng cuộc họp để giảm tác động đến thiết bị di động. Cài đặt tiết kiệm dữ liệu có thể giúp:

  • Giảm thiểu việc sử dụng dữ liệu di động

  • Tối đa hóa tuổi thọ pin

  • Giải phóng CPU và bộ nhớ của thiết bị cho các tác vụ khác

Khi cần, người dùng có thể sử dụng Google Meet với chất lượng cao hơn bằng cách chỉ cần tắt cài đặt tiết kiệm dữ liệu.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ bị TẮT theo mặc định và người dùng có thể bật tính năng này. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt chế độ Meet saver cho tài khoản.

Bật Giới hạn sử dụng dữ liệu trong Cài đặt Google Meet trên Android

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 22/4/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Frontline, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Nonprofits, Cloud Identity Free, Cloud Identity Premium. Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech