Lọc, sắp xếp và hiển thị các thiết bị phần cứng Google Meet theo trạng thái dịch vụ sản phẩm

Tháng 5 22, 2024


Tính năng mới:

Hiện tại, quản trị viên có thể lọc, sắp xếp và hiển thị các thiết bị phần cứng Google Meet theo trạng thái trực tuyến, ngoại tuyến hay gặp lỗi tải ứng dụng. Giờ đây, Google mở rộng các tham số này để kể cả cả việc dịch vụ Calendar và Jamboard có bị TẮT hay không.

Kết nối giữa thiết bị phần cứng Meet và hai sản phẩm Google này rất quan trọng để kết nối và cộng tác. Việc cho phép quản trị viên lọc các thiết bị phù hợp với tiêu chí này sẽ giúp xác định những lỗ hổng tiềm ẩn trong thiết bị phần cứng và cấu hình sản phẩm để có thể nhanh chóng khắc phục.

Ví dụ: nếu Calendar bị tắt trên thiết bị phần cứng Google Meet, lịch sẽ không còn hiển thị danh sách cuộc họp sắp tới khi được đặt lịch họp. Việc tắt dịch vụ Jamboard* có nghĩa là các thiết bị Desk 27 và Board 65 sẽ không thể khởi chạy Jamboard trực tiếp trên thiết bị nữa. Các dịch vụ này trước đây có thể đã bị tắt do nhầm lẫn và khả năng mới này cho phép quản trị viên sửa lỗi, giúp dịch vụ khả dụng trở lại đối với người dùng. Lưu ý rằng các thiết bị Jamboard 55 inch không bị ảnh hưởng.

Quản trị viên có thể lọc thiết bị bằng cách đi tới trình đơn > Thiết bị > Phần cứng Google Meet > Thiết bị > “Trạng thái thiết bị” rồi chọn tiêu chí để lọc.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 21/5/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace có thiết bị phần cứng Google Meet.

Nguồn: LVtech