Tin cập nhật tuần từ 13-19/5/2024

Tháng 5 20, 2024


Mở rộng phần cài đặt quản trị viên Google Drive sang các phiên bản Google Workspace bổ sung

Google đang mở rộng các tùy chọn cài đặt quản trị viên sau sang các phiên bản Google Workspace Cloud Identity Free, Cloud Identity Premium và Essentials Starter:

 • Tắt Drive ngoại tuyến

 • Tắt tiện ích bổ sung

 • Tắt SDK và Drive for Desktop Back-up & Sync 

 • Đặt cài đặt chia sẻ bao gồm miền đáng tin cậy

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai mở rộng (có thể dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20/5/2024.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Essentials Starter, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Frontline Starter, Frontline Standard, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Cloud Identity Free, Cloud Identity Premium và Nonprofits.

Tìm hiểu thêm về quản lý chia sẻ bên ngoài cho tổ chức.

 

Xem các lượt chia sẻ gần đây trên trang Hoạt động của Google Drive

Trang Hoạt động của Google Drive hiển thị các yêu cầu truy cập đang chờ xử lý, nhận xét gần đây và phê duyệt đối với tệp, cho phép người dùng xem nhanh hoạt động gần đây và thực hiện hành động, tất cả ở cùng một nơi. 

Bắt đầu từ tuần này, Google sẽ thêm các lượt chia sẻ tệp gần đây vào trang Hoạt động Drive, bao gồm những người đã chia sẻ tệp và thời điểm chia sẻ tệp. 

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang  triển khai.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người đăng ký Google Workspace Individual.

Tìm hiểu thêm về Hoạt động trong Drive.

 

Xem trước video trong Google Drive

Google sắp giới thiệu một tính năng mới cho phép người dùng xem trước nhanh các video trong Drive ở chế độ Danh sách bằng cách di chuột qua hình thu nhỏ của video. Khi di chuột, video sẽ bắt đầu phát tự động và nhấp vào video sẽ mở video ở chế độ toàn màn hình. Khi video ở chế độ xem trước, người dùng có thể bật hoặc tắt phụ đề và âm thanh bằng cách sử dụng các biểu tượng ở góc trên cùng bên phải. 

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đã triển khai.

 • Bản phát hành theo định kỳ: dự kiến vào ngày 4/6/2024.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, người đăng ký Google Workspace Individual và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Tìm hiểu thêm về cách xem và sắp xếp lại các tệp và thư mục.

Nguồn: LVtech