Mở rộng khả năng tùy chỉnh và xây dựng thương hiệu trong Google Slides và Google Forms

Tháng 8 10, 2023


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể tạo dễ dàng và nhanh chóng hơn với các mẫu và chủ đề có thương hiệu được thiết kế sẵn, chất lượng cao trong Google Slides và Forms.

Sau khi quản trị viên phân phối tài liệu có huy hiệu cho người dùng trong miền, người dùng sẽ có quyền truy cập vào:

  • Mẫu có nhiều trang chiếu, bố cục, hình ảnh, màu sắc và phông chữ có thương hiệu sẽ xuất hiện khi tạo bản trình bày mới trong Slides.

  • Chủ đề bao gồm phông chữ, màu có thương hiệu và hình ảnh tiêu đề có thể sử dụng khi tạo biểu mẫu mới hoặc chỉnh sửa biểu mẫu hiện có trong Forms.

Mẫu trong Slides

Domain template in Slides

Chủ đề tên miền trong Forms

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Những tính năng này nâng cao tính nhất quán của thương hiệu trong toàn tổ chức.

Thông tin chi tiết:

Quản trị viên có khả năng chỉ định một mẫu cho tất cả người dùng trong tổ chức hoặc chỉ định các mẫu cụ thể cho các nhóm nhất định.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: các tính năng này sẽ bị TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp miền, OU hoặc nhóm. Trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, hãy chuyển đến Ứng dụng > Google Workspace > Cài đặt cho Drive và Docs> Mẫu > Chủ đề và mẫu mặc định > Chủ đề mặc định của biểu mẫu hoặc Mẫu thư viện trang trình bày. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về mẫu và chủ đề mặc định.

  • Người dùng cuối: nếu được quản trị viên bật, hãy truy cập chủ đề mặc định trong Forms  bằng cách nhấp vào biểu tượng “Tùy chỉnh chủ đề” ở góc trên cùng bên phải của trình đơn tiêu đề. Để truy cập một mẫu trang chiếu, hãy sử dụng thanh bên mẫu mở theo mặc định trên các tài liệu mới hoặc mở thanh bên bằng cách đi tới Chèn > Mẫu. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thêm, xóa và sắp xếp trang trình bày, thay đổi chủ đề, nền hoặc bố cục trong Google Slides, tạo tệp từ mẫuthay đổi chủ đề hoặc phông chữ của biểu mẫu.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7/8/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus.

Nguồn: LVtech