Thêm bản dịch trong Gmail trên thiết bị di động

Tháng 8 10, 2023


Tính năng mới:

Trong nhiều năm, người dùng đã dịch email trong Gmail trên web sang hơn 100 ngôn ngữ một cách thuận tiện. Bắt đầu từ hôm nay, Google tích hợp bản dịch gốc trong ứng dụng Gmail dành cho thiết bị di động sẽ cho phép giao tiếp liền mạch bằng nhiều ngôn ngữ.

Để dịch tin nhắn trên thiết bị di động, chỉ cần chọn “Dịch” trên biểu ngữ có thể loại bỏ và chọn ngôn ngữ.

Adding Gmail translation to mobile devices

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Tính năng này sẽ giúp người dùng đọc và hiểu cuộc trò chuyện bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.

Thông tin chi tiết:

Biểu ngữ mới có thể được loại bỏ sẽ xuất hiện khi ngôn ngữ nội dung của thư khác với “ngôn ngữ hiển thị trên gmail.com” trong cài đặt tài khoản. Người dùng cũng có thể chọn để Gmail luôn dịch hoặc không bao giờ dịch các ngôn ngữ cụ thể.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối:

  • Để dịch một thư, hãy nhấp vào tùy chọn “Dịch” ở đầu email .

  • Nếu loại bỏ tùy chọn dịch, tùy chọn này sẽ xuất hiện lại vào lần tiếp theo khi ngôn ngữ nội dung của email không khớp với “ngôn ngữ hiển thị gmail.com” đã đặt.

  • Người dùng cũng có thể tắt cài đặt này để không bao giờ hiển thị lại biểu ngữ cho một ngôn ngữ cụ thể, bằng cách chấp nhận lời nhắc (“Không dịch [ngôn ngữ] nữa”) xuất hiện khi loại bỏ biểu ngữ hoặc bằng cách chọn "Không dịch lại [ngôn ngữ]" từ trình đơn cài đặt dịch.

  • Nếu người dùng đã chọn không dịch một cách rõ ràng (như đã nêu ở trên) hoặc hệ thống không phát hiện thấy ngôn ngữ khác, người dùng có thể dịch thư theo cách thủ công thông qua trình đơn ba chấm.

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách dịch thư Gmail.

Thời gian triển khai:

Android

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/8/2023.

iOs

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 21/8/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có Tài khoản Google cá nhân

Nguồn: LVtech