Những thay đổi đối với trình phát YouTube được nhúng trong dịch vụ Google Workspace for Education

Tháng 10 24, 2023


Tính năng mới:

Vào tháng 6, Google đã giới thiệu bản cập nhật cho trình phát YouTube có thể nhúng trong các dịch vụ của Google Workspace for Education. Điều này bao gồm một URL mới (www.youtubeeducation.com) để trình phát YouTube phân phát nội dung được nhúng trong các dịch vụ của Google Workspace for Education.

Vì sự thay đổi này, nếu tổ chức cho phép hoặc chặn video YouTube trong các dịch vụ của Google Workspace for Education, người dùng sẽ được yêu cầu thêm “www.youtubeeducation.com” vào danh sách cho phép hoặc danh sách chặn. Điều này duy trì cách tổ chức sử dụng video YouTube trong các dịch vụ của Google Workspace for Education, chẳng hạn như Google Classrooms hoặc Google Slides.

Google sẽ xóa tính năng này trong khi đánh giá hiệu suất và chất lượng. Bước tiếp theo, nếu quản trị viên đã cập nhật danh sách cho phép hoặc danh sách chặn để bao gồm "www.youtube.com", sẽ cần hoàn nguyên danh sách cho phép/danh sách chặn để bao gồm "www.youtube.com" sớm nhất có thể để duy trì quy trình tổ chức sử dụng video YouTube trong các dịch vụ của Google Workspace for Education. Nếu quản trị viên không hoàn nguyên danh sách cho phép/danh sách chặn để đưa www.youtube.com vào càng sớm càng tốt thì điều này có thể thay đổi quyền truy cập của tổ chức vào video trên YouTube.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: hoàn nguyên danh sách cho phép/danh sách chặn để bao gồm "www.youtube.com". Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thiết lập danh sách cho phép trên Google Workspace.

  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này.

Thời gian triển khai:

  • Thay đổi này hiện có hiệu lực đối với các dịch vụ của Classrooms.

  • Thay đổi này sẽ có hiệu lực đối với Google Slides, Sites, Forms kể từ ngày 30/10/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Ảnh hưởng đến Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus và Teaching and Learning Upgrade.

Nguồn: LVtech