Quản lý và chia sẻ các ứng dụng iOS riêng tư thông qua Quản lý điểm cuối của Google

Tháng 10 29, 2021


Tính năng mới:

Quản trị viên hiện có thể tải lên, quản lý và phân phối các ứng dụng iOS riêng tư cho các thiết bị được quản lý nâng cao.

Trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, trong Ứng dụng> ứng dụng web và thiết bị di động> Thêm ứng dụng, giờ đây quản trị viên sẽ thấy tùy chọn “Thêm ứng dụng iOS riêng tư”, tùy chọn này sẽ hướng dẫn quản trị viên tải lên ứng dụng, điền thông tin về ứng dụng cũng như định cấu hình đơn vị tổ chức và nhóm ứng dụng được phân phối theo mong muốn.

Trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, điều hướng đến Ứng dụng > Ứng dụng web và thiết bị di động, sau đó chọn "Thêm ứng dụng".

Sau khi được thêm, quản trị viên có thể cập nhật, xóa và quản lý quyền truy cập của người dùng vào ứng dụng.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên

Tại sao sử dụng:

Các ứng dụng riêng tư, được phát triển nội bộ có thể hữu ích và được người dùng tin cậy vì nhiều lý do, chẳng hạn như tăng năng suất hoặc chia sẻ thông tin cụ thể của doanh nghiệp/tổ chức. Với việc cấp cho quản trị viên khả năng thêm và cung cấp các ứng dụng iOS tùy chỉnh thông qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, quản trị viên có thể phân phối an toàn các ứng dụng nội bộ. Quản trị viên cũng có thể dễ dàng cập nhật các ứng dụng riêng tư vì khi tải lên phiên bản mới của ứng dụng, phiên bản này sẽ tự động được cập nhật trên thiết bị của người dùng.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26/10/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard, Education Plus và Cloud Identity Premium.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech