Các menu nâng cao trong Google Sheets giúp cải thiện khả năng tìm kiếm các tính năng chính

Tháng 10 28, 2021


Tính năng mới:

Google đang cập nhật các trình đơn trong Google Sheets để giúp người dùng tìm các tính năng thường được sử dụng dễ dàng hơn.

Trong bản cập nhật này:

  • Thanh trình đơn và các trình đơn nhấp chuột phải đã được rút ngắn để phù hợp hơn với màn hình nhằm ngăn các trình đơn bị ẩn khỏi màn hình

  • Một số tính năng đã được tổ chức lại và thêm vào các vị trí trực quan hơn (ví dụ: bây giờ người dùng có thể cố định một hàng hoặc cột từ trình đơn chuột phải)

  • Một số mô tả về các mục trong trình đơn ngắn hơn, cho phép nhận dạng nhanh hơn

  • Các biểu tượng đã được thêm vào để giúp người dùng định vị các tính năng dễ dàng hơn

  • Các thay đổi trên tất cả các menu, bao gồm Tệp, Chỉnh sửa, Xem, Chèn, Định dạng, Ngày, Công cụ, Tiện ích mở rộng, Trợ giúp và Khả năng truy cập.

Ví dụ về các trình đơn được cập nhật trong Google Sheets

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Thiết kế mới cải thiện khả năng tìm thấy các tính năng chính, giúp sử dụng Trang tính nhanh hơn và dễ dàng hơn, đặc biệt là trên các thiết bị có màn hình nhỏ hơn.

Thông tin chi tiết:

Một số mục trình đơn yêu thích có thể đã di chuyển một chút, nhưng tất cả các chức năng hiện hữu vẫn khả dụng. Hy vọng rằng thay đổi mới sẽ trực quan hơn và giúp việc điều hướng sản phẩm dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và không thể tắt. Sử dụng các trình đơn như vẫn làm thường xuyên và tận hưởng giao diện mới. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Google Sheets.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26/10/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business. Cũng khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech