Quản trị viên Google Vault hiện có thể xuất nội dung siêu liên kết Google Drive từ Gmail

Tháng 12 08, 2023


Tính năng mới:

Kể từ ngày 8/12/2023, quản trị viên có thể xuất các tệp Drive có siêu liên kết trong Gmail ngay trong Google Vault. Khi quản trị viên chọn “xuất tệp Drive được liên kết”, Vault sẽ tìm kiếm các siêu liên kết Drive trong nội dung email được xuất từ Gmail. Nếu tìm thấy siêu liên kết Drive thì một bản xuất riêng các tệp Drive cũng sẽ được tạo.

Bật hoặc tắt “Xuất tệp Drive được liên kết”

Trong thẻ “Xuất”, các bản xuất trên Drive sẽ được nhóm với bản xuất Gmail tương ứng — quản trị viên có thể chọn biểu tượng mũi tên để mở menu có thể thu gọn

Quản trị viên sẽ có thể tìm thấy nội dung Drive siêu liên kết đã xuất được lồng trong bản xuất Gmail tương ứng trong thẻ “Xuất”. Quản trị viên Vault có thể tìm thấy mối liên kết giữa xuất Gmail và xuất liên kết Drive trong tên tệp xuất và siêu dữ liệu.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Vault rất quan trọng trong việc giữ, lưu giữ, tìm kiếm và xuất dữ liệu Google Workspace của người dùng. Bản cập nhật này giúp quản trị viên không cần phải tìm và trích xuất các tệp Drive có siêu liên kết trong thư Gmail theo cách thủ công.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

Cập nhật giao diện người dùng Vault

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 4/12/2023.

Update API

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai kéo dài (có thể kéo dài hơn 15 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 4/12/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard, Education Plus hoặc khách hàng có giấy phép tiện ích bổ sung Vault.

Nguồn: LVtech