Giới thiệu thiết kế mới của trang kết quả tìm kiếm trong Google Chat

Tháng 12 07, 2023


Tính năng mới:

Dựa trên kết quả tìm kiếm được cải thiện được công bố gần đây trong Google Chat, Google cũng đang nâng cấp trang kết quả tìm kiếm để giúp người dùng tìm đúng tin nhắn, tệp hoặc Space trong Chat.

Cụ thể, Chat giờ đây sẽ làm nổi bật các từ khóa phù hợp trong kết quả tìm kiếm và hiển thị ranh giới rõ ràng giữa các kết quả để duyệt dễ dàng hơn. Các từ khóa được đánh dấu có thể khớp chính xác với truy vấn tìm kiếm hoặc các cụm từ có liên quan đến truy vấn tìm kiếm..

Introducing a redesigned search results page in Google Chat

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Bản cập nhật này cải thiện khả năng khám phá nội dung bằng cách giúp duyệt và định vị kết quả tìm kiếm trong Chat nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Thông tin chi tiết:

Kết quả tìm kiếm dựa trên truy vấn chính xác cũng như bất kỳ truy vấn bổ sung nào có thể đã được kích hoạt (truy vấn phụ, từ đồng nghĩa, sửa lỗi chính tả, v.v.).

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tìm kiếm tin nhắn trên Google Chat.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng trên web và thiết bị di động

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech