Quyền truy cập vào các dịch vụ cốt lõi của Google Workspace từ Google Assistant

Tháng 3 08, 2021


Tính năng mới:

Trong vài tuần tới, Google sẽ bắt đầu phát hành công khai quyền truy cập vào các dịch vụ Google Workspace từ Trợ lý Google đối với bất kỳ khách hàng nào có bật dịch vụ bổ sung “Tìm kiếm và Trợ lý”. Điều này trước đây đã có trong bản beta.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Điều này sẽ cho phép người dùng hoàn thành công việc một cách liền mạch hơn chỉ bằng giọng nói — từ việc hỏi nội dung trên Lịch đến tham gia các cuộc họp và gửi email khi đang di chuyển. Trợ lý Google sẽ phản hồi lệnh thoại đối với một số chức năng của Google Calendar và Gmail và:

  • Cho biết khi nào diễn ra cuộc họp tiếp theo
  • Tạo, hủy hoặc lên lịch lại sự kiện Lịch
  • Gửi ghi chú cho những người tham dự sự kiện qua email
  • Quay số gọi cuộc họp
  • Gửi email cho một liên hệ

Thông tin chi tiết:

Khi ra mắt, dịch vụ này ban đầu sẽ chỉ khả dụng bằng tiếng Anh trên các thiết bị di động cá nhân. Hỗ trợ truy cập trên loa thông minh Nest và màn hình thông minh vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm (có thể đăng ký để tham gia).

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 1/3/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals và Education Plus, cũng như G Suite Basic, Business và Nonprofits.

Nguồn: LVtech