Sử dụng các nhóm bảo mật động cho nhóm theo quy định của các chính sách

Tháng 8 09, 2021


Tính năng mới:

Quản trị viên của Google Workspace hiện có thể sử dụng các nhóm động để quản lý các chính sách đối với người dùng trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Trước đây, chỉ có thể áp dụng các chính sách này cho các nhóm tĩnh và đơn vị tổ chức.

Quản trị viên có thể sử dụng các nhóm dựa trên thuộc tính động để tự động hóa các tác vụ, chẳng hạn như "tắt ổ đĩa cho mọi người ở Châu Âu thông qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên".

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Thay đổi này cho phép quản trị viên kiểm soát tốt và linh hoạt hơn khi quản lý các chính sách cho người dùng trong tổ chức. Ví dụ: thay vì áp dụng các chính sách cho một nhóm cụ thể được cập nhật theo cách thủ công, quản trị viên có thể áp dụng các chính sách cho một nhóm động luôn được cập nhật tự động.

Hơn nữa, điều này làm giảm công việc thủ công cho quản trị viên và giúp cải thiện bảo mật bằng cách dựa vào nguồn hệ thống thật bên ngoài cho các thuộc tính của người dùng.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus và Cloud Identity Premium.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech