Workspace for Education Plus hiện đồng bộ hóa các khóa học và bảng phân công của Google Classroom với Hệ thống thông tin sinh viên

Tháng 8 10, 2021


Tóm tắt:

Các trường ở Hoa Kỳ với Google Workspace for Education Plus sẽ có thể tự động thiết lập các khóa học trên Google Classroom và giữ cho bảng phân công đồng bộ với Hệ thống thông tin sinh viên (SIS) của họ. Quản trị viên sẽ thực hiện việc thiết lập thông qua Clever, có nghĩa là người dạy sẽ không cần phải tạo các lớp học theo cách thủ công và mời sinh viên tham gia nữa. Lưu ý rằng điều này sẽ không ghi đè các khóa học trong Classroom mà giáo viên tạo riêng lẻ.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Tính năng này, được tạo ra với sự hợp tác của Clever, cải thiện khả năng tương tác và tích hợp giữa Google Classroom và hầu hết các SIS lớn ở Hoa Kỳ, giúp giáo viên tiết kiệm thời gian với việc thiết lập lớp học và giữ cho các lớp học trong Classroom và bảng phân công trong SIS luôn đồng bộ với ít công việc thủ công và trùng lặp hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định và có thể được bật trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên trong cài đặt Classroom. Sau đó, truy cập Clever, liên kết với ứng dụng nâng cao Google Classroom và làm theo trình hướng dẫn thiết lập.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định và được kích hoạt bởi quản trị viên. Không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Khi quản trị viên thiết lập bảng phân công thông qua Clever, người dạy sẽ nhận được lời mời để giảng dạy lớp học với danh sách được điền sẵn.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26/7/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Education Plus.

Nguồn: LVtech