Tăng cường công cụ khám phá trong Google Docs, Sheets và Slides

Tháng 4 26, 2023


Tính năng mới:

Bắt đầu từ hôm nay, Google sẽ triển khai công cụ tìm kiếm nâng cao ở trên đầu Google Docs, Sheets và Slides để giúp người dùng khám phá các công cụ và tính năng thường được sử dụng dễ dàng hơn. Các khả năng tìm kiếm công cụ tinh chỉnh này nhằm mục đích giúp người dùng nhanh chóng xác định vị trí các tính năng hoặc chức năng có liên quan bằng cách sử dụng các từ khóa riêng. Ví dụ: nếu tìm kiếm "ai đã xem tài liệu này lần cuối", thì bảng điều khiển hoạt động sẽ hiển thị.

Nếu mở công cụ tìm kiếm nâng cao ngay sau khi tạo tệp, người dùng sẽ nhận thấy các đề xuất cho các hành động phổ biến thực hiện khi chuẩn bị tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày mới, chẳng hạn như:

  • Thiết lập trang, Danh sách thả xuống, Ghi chú cuộc họp trong Docs

  • Chèn hàng/cột, hợp nhất ô và cố định hàng/cột trong Sheets 

  • Thiết lập trang, Kiểm tra chính tả, Chỉnh sửa chủ đề trong Slides

Khi bắt đầu chỉnh sửa, người dùng có thể tìm thấy các tác vụ gần đây bằng cách nhấp vào công cụ tìm kiếm để dễ dàng truy cập vào các tính năng đã sử dụng trước đây.

Trước khi công cụ này ra mắt, người dùng có thể tìm các tính năng bằng cách điều hướng đến Trợ giúp >Tìm kiếm trong trình đơn. Bắt đầu từ hôm nay, điều đó sẽ chuyển hướng đến công cụ tìm kiếm nâng cao. Sau một thời gian chuyển tiếp ngắn, chuyển hướng sẽ bị xóa và công cụ tìm công cụ sẽ tồn tại vĩnh viễn trên thanh công cụ.

 

Ảnh hưởng

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Cho dù người dùng đang khám phá các tính năng cộng tác, canvas thông minh hay định dạng, công cụ tìm kiếm nâng cao sẽ giúp tiết kiệm thời gian và hợp lý hóa luồng công việc bằng cách giúp tìm thấy chính xác các tính năng đang tìm kiếm nhanh hơn.

Thông tin chi tiết:

Người dùng cũng sẽ luôn có thể truy cập công cụ tìm & thay thế ở cuối kết quả tìm kiếm. Công cụ này sẽ mở ra với truy vấn được điền trước.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 25/4/2023.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 10/5/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech