Cuộc gọi video Full HD trên Google Meet

Tháng 4 26, 2023


Tính năng mới:

Đối với một số phiên bản Google Workspace, người dùng có thể đặt độ phân giải video Google Meet thành 1080p. Độ phân giải này khả dụng trên web khi sử dụng máy tính có camera 1080p và đủ sức trong các cuộc họp có hai người tham gia. Độ phân giải độ nét cao mới bị tắt theo mặc định — người dùng đủ điều kiện sẽ được nhắc trước khi tham gia cuộc họp về tùy chọn 1080p mới hoặc có thể bật hoặc tắt tùy chọn này qua menu cài đặt.

Lưu ý rằng cần có thêm băng thông để có thể gửi video 1080p — Meet sẽ tự động điều chỉnh độ phân giải nếu thiết bị bị hạn chế về băng thông.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 25/4/2023.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 04/5/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching and Learning Upgrade, Education Plus, Enterprise Essentials và Frontline.

  • Khả dụng đối với những người đăng ký Google One có dung lượng lưu trữ từ 2TB trở lên với các thiết bị đủ điều kiện.

  • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Education Fundamentals, Frontline, Nonprofits, G Suite Basic và Business.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech