Tham gia vào các cuộc thăm dò Google Meet và Hỏi và Đáp trên Chromebase cho các cuộc họp

Tháng 2 09, 2022


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể tham gia vào các cuộc thăm dòHỏi và đáp trên Google Meet khi tham gia cuộc họp từ thiết bị màn hình cảm ứng all in one của Chromebase.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Bản cập nhật này có thể tạo điều kiện các cuộc họp kết hợp toàn diện hơn bằng cách cung cấp cho những người tham gia trong phòng hội nghị và lớp học một cách để tham gia vào các hoạt động chính này từ thiết bị Chromebase dành cho cuộc họp.

Thông tin chi tiết:

Hỏi & Đáp

Khi sử dụng thiết bị Chromebase:

  • Những người tham gia cuộc họp có thể xem, sắp xếp và tán thành các câu hỏi.

  • Lưu ý: người tổ chức cuộc họp chỉ có thể bắt đầu Hỏi và Đáp từ Meet trên web, thiết bị Android và iOs.

Xem và tán thành các câu hỏi trên Chromebase cho các cuộc họp

Thăm dò ý kiến

Khi sử dụng thiết bị Chromebase:

  • Những người tham gia cuộc họp có thể bỏ phiếu cho bất kỳ cuộc thăm dò nào trong cuộc họp. Lưu ý rằng phiếu bầu sẽ được chỉ định cho thiết bị Chromebase.

  • Lưu ý: người tổ chức cuộc họp chỉ có thể tạo cuộc thăm dò từ Meet trên web, thiết bị Android và iOS.

Tham gia vào các cuộc thăm dò bằng cách bỏ phiếu trên Chromebase cho các cuộc họp

Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thực hiện các cuộc thăm dòđặt câu hỏi cho người tham gia trong Meet và các phiên bản Google Workspace được hỗ trợ.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng cuộc thăm dòHỏi và đáp trong Google Meet.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7/2/2022.

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech