Quản lý các tác vụ quá hạn trong Google Calendar

Tháng 2 08, 2022


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể dễ dàng xem và quản lý các công việc quá hạn trong Google Calendar. Nếu có các nhiệm vụ chưa hoàn thành đã đến hạn trong 30 ngày qua, người dùng sẽ thấy hiển thị một mục cho biết có bao nhiêu nhiệm vụ đang chờ xử lý trong khoảng thời gian cụ thể. Nhấp vào mục đó sẽ hiển thị danh sách các nhiệm vụ đang chờ xử lý này và người dùng có thể trực tiếp chỉnh sửa hoặc đánh hoàn thành từ danh sách này.

Xem các nhiệm vụ đang chờ xử lý

Bằng cách cung cấp danh sách đầy đủ các công việc chưa hoàn thành trước đây, ngay trong CalendarCalendar, điều này sẽ giúp người dùng theo dõi tốt hơn các Công việc. Tính năng này sẽ khả dụng trên web và trên thiết bị di động.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên cho tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định đối với bất kỳ ai sử dụng công việc trong Google Calendar và có thể bị TẮT bằng cách ẩn công việc trong Google Calendar. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tạo và xem các tác vụ trong Google Calendar.

Thời gian triển khai:

Web

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7/2/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 3/3/2022.

Android

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 17/2/2022.

iOs

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 1/3/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace cũng như các khách hàng cũ của G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech