Thay đổi ngôn ngữ trong Google Meet

Tháng 7 13, 2022


Google Meet đang phá vỡ rào cản ngôn ngữ 💬 Xem video để tìm hiểu cách bật phụ đề cho nhiều ngôn ngữ hơn để các cuộc gọi điện video sau này hiệu quả hơn.

 

 

Nguồn: LVtech