Tiếp tục triển khai các bản cập nhật trực quan trong Gmail

Tháng 7 11, 2022


Vào tháng 10/2021, Google đã công bố một số cải tiến các trường To, Cc và Bcc trong Gmail. Ngay sau đó, Google đã tạm dừng triển khai để cải thiện hiệu suất. Bắt đầu từ hôm nay, các tính năng này sẽ tiếp tục được triển khai - dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 9/2022. Tìm hiểu thêm

Nguồn: LVtech