Thẻ thông tin cá nhân và thanh bên của Danh bạ sẽ hiển thị tên tổ chức

Tháng 5 30, 2024


Tính năng mới:

Bắt đầu từ ngày 28/5/2024, tên tổ chức và bộ phận sẽ hiển thị trên thẻ thông tin cá nhân và trong thanh bên Danh bạ. Thông tin này cung cấp bối cảnh hữu ích về những người đang tương tác và việc hiển thị thông tin bổ sung này sẽ giúp người dùng tìm hiểu thêm về những người đang cộng tác cùng và hơn thế nữa.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên:

    • Quản trị viên có thể điền dữ liệu người dùng qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên hoặc qua Admin SDK API bằng danh sáchlệnh cập nhật. Quản trị viên cũng có thể truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thêm thông tin vào hồ sơ Thư mục của người dùng.

    • Lưu ý quan trọng: Một số khách hàng có thể đã đặt cả tên tổ chức và bộ phận tổ chức cho người dùng, trong đó bộ phận bao gồm tên tổ chức. Google đã thông báo cho những khách hàng bị ảnh hưởng qua email nhưng quản trị viên nên kiểm tra cài đặt của mình và cập nhật bộ phận tổ chức của người dùng để tránh hiển thị tên tổ chức trùng lặp. Quản trị viên có thể thực hiện việc này thông qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên hoặc quaAdmin SDK API bằng danh sách và lệnh cập nhật.

  • Người dùng cuối: có thể xem thông tin này trong Google Contacts (contacts.google.com), trong khi di chuột qua người dùng hoặc từ thanh bên Danh bạ.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 28/5/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng Google Workspace

Nguồn: LVtech