Hiện đã khả dụng: Chỉnh sửa tệp Excel được mã hóa phía máy khách trong Google Sheets

Tháng 5 29, 2024


Tính năng mới:

Năm ngoái, Google đã công bố ở phiên bản beta khả năng xem và chỉnh sửa các tệp Excel được mã hóa phía máy khách bằng Google Sheets. Bắt đầu từ hôm nay, Google sẽ triển khai tính năng này ở dạng sẵn có rộng rãi cho một số khách hàng chọn lọc.

Thông tin chi tiết:

Với bản phát hành này:

  • Người dùng chỉ có thể xem và chỉnh sửa các loại tệp .xslx Excel — các loại tệp Excel và dạng bảng bổ sung không được hỗ trợ.

  • Kích thước tệp được hỗ trợ tối đa là 100 MB.

  • Số lượng ô tối đa có thể mở được là 10 triệu.

 

Khi tếp tục cải tiến tính năng chỉnh sửa Office trong Google Sheets được mã hóa, người dùng có thể gặp phải tình trạng không tương thích đối với một số tính năng nhất định. Một số tính năng không được hiển thị và/hoặc không thể chỉnh sửa nhưng sẽ được giữ nguyên trong tài liệu và có thể xem được trong Microsoft Office. Các tính năng khác có thể bị mất hoặc bị thay đổi trong phiên bản mới nhất của tệp khi nó được chỉnh sửa trong Google Sheets. Người dùng sẽ thấy thông báo trong tài liệu nếu việc chỉnh sửa sẽ làm mất hoặc thay đổi bất kỳ tính năng nào.

 

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Có thể bật mã hóa phía máy khách ở cấp độ miền, OU và Nhóm (Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Bảo mật > Kiểm soát quyền truy cập và dữ liệu > Mã hóa phía máy khách). Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về mã hóa phía máy khách.

  • Người dùng cuối: Nếu quản trị viên bật tính năng mã hóa phía máy khách, hãy sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách làm việc với các tệp được mã hóa trong Drive, Docs, Sheets và Slides

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ:  Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 28/5/2024.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng cho Google Workspace:

  • Enterprise Plus

  • Education Standard and Plus

Nguồn: LVtech