[Thư nhắc] Sửa mã xử lý ứng dụng để xử lý định dạng csv mới vì Google Vault API sẽ thay đổi

Tháng 2 01, 2024


Từ ngày 2/2/2024, Google sẽ cho ngừng quy trình cũ để xuất dữ liệu Gmail và chỉ vận hành quy trình mới.

Xin chào Quản trị viên EDU,

Google viết thư này để nhắc quản trị viên về những thay đổi sắp tới đối với Google Vault API. Nếu quản trị viên hiện không sử dụng Google Vault API hoặc bất kỳ công cụ nào của bên thứ ba dựa trên Google Vault API, thì có thể dừng đọc thư này. Nếu đang sử dụng Google Vault API hoặc bất kỳ công cụ nào của bên thứ ba dựa trên Google Vault API, thì cần biết về một số thay đổi sắp tới.

Vào ngày 24/2/2022, Google đã triển khai một quy trình mới để xuất dữ liệu Gmail. Việc này cũng dẫn đến một số thay đổi về định dạng tệp của một số tệp siêu dữ liệu (Đã có hệ thống mới để xuất dữ liệu Gmail). Trong bản phát hành đó, người dùng có thể chọn sử dụng quy trình cũ hoặc quy trình mới để xuất dữ liệu Gmail trong giao diện người dùng và trong API.

Ảnh hưởng của việc này đến tổ chức

Từ ngày 2/2/2024, Google sẽ cho ngừng quy trình cũ để xuất dữ liệu Gmail và chỉ vận hành quy trình mới. Nếu đang sử dụng Vault API hoặc bất kỳ công cụ nào của bên thứ ba dựa trên Vault API, thì từ ngày 2/2/2024, chế độ cài đặt “MailExportOptions” của mục “useNewExport” sẽ luôn được đặt thành True (Đúng), bất kể giá trị đặt trong lệnh gọi API. Do đó, các tệp được trả về từ lệnh xuất dữ liệu Gmail sẽ ở định dạng csv, thay vì định dạng cũ là xml trong phiên bản cũ. Quản trị viên có thể xem thông tin về việc thay đổi định dạng tệp trong bài viết trên Trung tâm trợ giúp của Vault ở mục “Gmail (quy trình mới để xuất dữ liệu)”.

Việc cần làm

Nếu ứng dụng sử dụng Vault API và cần tệp dữ liệu xuất ra được trả về ở định dạng XML, thì sẽ cần phải sửa mã xử lý ứng dụng để xử lý định dạng csv mới. Nếu đang sử dụng bất kỳ công cụ nào của bên thứ ba dựa trên Vault API, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp và chuyển tiếp email này để họ nắm được thông tin chung, cũng như hỏi họ về kế hoạch cập nhật phần mềm. Sau đây là những thay đổi cụ thể đối với dữ liệu xuất ra.

Thông tin

Quy trình cũ để xuất dữ liệu Gmail

Quy trình mới để xuất dữ liệu Gmail

Thay đổi

Nội dung thư

export_name-N.zip

export_name-N.zip

Thay đổi về logic khi xuất nhiều tệp zip (xem ví dụ trong trung tâm trợ giúp)

Thông tin về thành viên trong nhóm Google Groups

export_name-group-membership.csv

-

Không sử dụng tệp thành viên nhóm nữa

Siêu dữ liệu của thư

export_name-metadata.xml

 

export_name-metadata.csv

export_name-metadata.csv

Không sử dụng tệp xml nữa

Số lượng thư và tài khoản

export_name-result-counts.csv

export_name-result-counts.csv

Không thay đổi

Báo cáo lỗi

error.csv

 

export_name–account-exceptions.csv (dữ liệu xuất ra của Gmail)

export_name–failed-group-membership-lookups.csv (dữ liệu xuất ra của Groups)

export_name-errors.xml

Thay đổi định dạng từ csv sang xml và tổng hợp thành một tệp

Những thư không chuyển đổi sang định dạng PST

-

export_name-conversion_errors-N.zip

Ra mắt tệp mới để tổng hợp lỗi

Giá trị tổng kiểm của tệp

Giá trị tổng kiểm của tệp

Giá trị tổng kiểm của tệp

Không thay đổi

Google sẵn sàng trợ giúp

Nếu có thắc mắc hoặc cần được hỗ trợ, vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ Google Workspace. Khi bạn gửi yêu cầu hỗ trợ, hãy nêu mã số sự cố 264293165.

Cảm ơn đã tin dùng Google Workspace.

Nguồn: LVtech