Các mẫu lớp học và bài tập trên lớp có thể chia sẻ trong Google Classroom hiện đã được phát hành công khai

Tháng 2 02, 2024


Tính năng mới:

Trước đây, Google đã công bố phiên bản beta của Google Classroom giúp đơn giản hóa việc soạn giáo án bằng các mẫu lớp học và bài tập trên lớp có thể chia sẻ. Tính năng này hiện đã được cung cấp trên toàn cầu cho khách hàng Google Workspace for Education Plus bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Nhật.

Giờ đây, những người phụ trách chương trình giảng dạy và người dạy đã được xác minh có thể chia sẻ liên kết đến các lớp học và mẫu lớp học chất lượng cao để các người dạy khác trong tổ chức có thể xem trước và nhập bài tập trên lớp vào lớp học hiện có hoặc vào lớp học mới. Điều này sẽ cung cấp những ý tưởng về thiết kế giảng dạy và cho phép cập nhật những tài liệu tốt nhất.

Shareable class templates and classwork

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Tính năng này cho phép người hướng dẫn chương trình giảng dạy và người dạy dễ dàng phân phối chương trình giảng dạy hoặc nội dung lớp học được tiêu chuẩn hóa cho những người khác trong tổ chức. Nhờ đó, các giáo viên có thể dễ dàng xem trước, chọn và nhập bài tập chất lượng cao vào lớp.

easily preview, select, and import high-quality classwork into their classes.

Thông tin chi tiết:

 • Thông tin của người học, chẳng hạn như bài tập đã nộp, nhận xét và điểm, sẽ không hiển thị khi xem trước lớp học được chia sẻ.

 • Tài liệu lớp đã nhập sẽ được lưu ở chế độ nháp cho lớp đã chọn.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này, tuy nhiên, quản trị viên phải đảm bảo những điều sau được thiết lập cho người dùng cuối:

 • Người dùng cuối:

  • Để chia sẻ, hãy nhấp vào nút “Chia sẻ bài tập trên lớp” trên trang Bài tập trên lớp.

  • Sau khi nhận được liên kết lớp học, hãy mở ngay trong trình duyệt. Khi xem trước lớp được chia sẻ, hãy chọn các mục bài tập trên lớp muốn xuất.

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chia sẻ mẫu lớp học và bài tập trên lớp.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 31/1/2024.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với Education Plus.

Nguồn: LVtech