Thực hiện cuộc gọi video trực tiếp 1:1 với những người bên ngoài miền trên Google Meet dành cho thiết bị di động

Tháng 2 29, 2024


Tính năng mới:

Đầu năm nay, Google đã giới thiệu cuộc gọi video 1:1 được mã hóa trên đám mây giữa những người dùng trong cùng một miền bằng ứng dụng Meet dành cho thiết bị di động. Trong những tuần tới, người dùng bên ngoài miền sẽ có thể bắt đầu cuộc gọi điện video 1:1 với người dùng trong miền và ngược lại. Quản trị viên sẽ có thể định cấu hình trước chức năng này ở chế độ bật hoặc tắt cho người dùng bằng quyền kiểm soát quản trị viên mới. Dòng thời gian đối với bản cập nhật này như sau:

 • ​Tính khả dụng của người dùng cuối: tính năng gọi điện bên ngoài sẽ bắt đầu được triển khai đối với người dùng cuối bắt đầu từ tháng 4.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Cuộc gọi video được mã hóa đám mây 1:1 trong ứng dụng Meet dành cho thiết bị di động giúp kết nối với người khác dễ dàng hơn bằng cách giảm đáng kể nhu cầu tạo trước liên kết cuộc họp. Google đang mở rộng các cuộc gọi được mã hóa trên đám mây 1:1 này để cho phép người dùng bên ngoài miền bắt đầu cuộc gọi 1:1, giúp kết nối với các đối tác bên ngoài và các bên liên quan dễ dàng hơn. Tuy nhiên, để đảm bảo liên hệ bên ngoài là phù hợp, quản trị viên có thể bật hoặc tắt chức năng này cho người dùng.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:

  • Tính năng tạo cuộc họp và gọi điện được BẬT theo mặc định trong Meet nhưng luôn có thể bị TẮT. Lưu ý: tính năng gọi 1:1 đã được triển khai vào đầu năm nay và có thể quản trị viên đã tắt tính năng này.

  • Theo mặc định, người dùng chỉ có thể nhận cuộc gọi từ danh bạ và những người dùng khác trong tổ chức. Quản trị viên có thể sử dụng nút chuyển quản trị mới để kích hoạt cuộc gọi từ bên ngoài miền ở cấp OU. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách hạn chế người có thể gọi cho người dùng trong tổ chức bằng Google Meet.

   • Lưu ý: tùy chọn cài đặt này chỉ ảnh hưởng đến tính năng gọi điện trên Google Meet chứ không ảnh hưởng đến các dịch vụ cũ (trước đây gọi là Duo) hoặc tính năng gọi điện trong Google Chat. Điều này cũng không ảnh hưởng đến khả năng tham gia cuộc họp. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt tính năng gọi điện cũ trên Meet cho người dùng. Lưu ý rằng Nếu đã bật tính năng gọi truyền thống cho người dùng, thì người dùng sẽ có quyền truy cập vào các tính năng trước đây có trong Duo (cuộc gọi nhóm, tin nhắn, khoảnh khắc, chế độ gia đình, v.v.) trong trường hợp người dùng chưa nâng cấp lên ứng dụng Meet mới.

 • Người dùng cuối:

Thời gian triển khai:

Kiểm soát quản trị viên

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27/2/2024.

Người dùng cuối

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang  triển khai (có thể kéo dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/4/2024.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace.

Nguồn: LVtech