Tích hợp VirusTotal với công cụ truy vấn bảo mật cung cấp thông tin chi tiết hơn về các sự kiện của Chrome

Tháng 6 16, 2022


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể sử dụng VirusTotal để xem thông tin chi tiết sâu hơn về các sự kiện trong nhật ký sự kiện Chrome trong Công cụ điều tra bảo mật. Tính năng này đã khả dụng đối với nhật ký sự kiện của Gmail.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Quản trị viên có thể sử dụng tích hợp VirusTotal để xem thêm thông tin về các sự kiện trong nhật ký Chrome, cụ thể là để xác định xem bất kỳ nội dung nào chuyển qua Chrome có độc hại hay không.

Thông tin chi tiết:

VirusTotal cung cấp một lớp điều tra bên trên các cảnh báo nhưng không được sử dụng trực tiếp để phát hiện hoặc cảnh báo.

Dữ liệu (băm tệp đính kèm) chỉ được chia sẻ với VirusTotal sau khi quản trị viên chọn xem báo cáo VirusTotal. Không có dữ liệu nào được chia sẻ theo cách khác.

Dữ liệu VirusTotal được chia sẻ với cộng đồng bảo mật rộng lớn hơn. Điều này cho phép các nhà cung cấp bảo mật cộng tác với nhau, chia sẻ các chi tiết quan trọng và thực hiện hành động để chống lại các mối đe dọa bảo mật.

Báo cáo VirusTotal có hai phiên bản: Chuẩn và Nâng cao. Phiên bản Chuẩn được hiển thị đối với những quản trị viên có đặc quyền Trung tâm bảo mật > VirusTotal > Xem báo cáo và có một trong các phiên bản Google Workspace theo yêu cầu. Phiên bản Nâng cao được tự động hiển thị đối với người đăng ký VirusTotal trả phí có tài khoản đăng nhập virustotal.com đang hoạt động bằng tài khoản người dùng VT Enterprise. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm thông tin.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng của Google Workspace Enterprise Plus, Education Standard và Education Plus.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits cũng như G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech