Tìm ứng dụng và lệnh ứng dụng trong Chat với trình đơn tích hợp mới

Tháng 1 16, 2023


Google đang giúp việc khám phá và sử dụng các ứng dụng Chat trở nên dễ dàng hơn với trình đơn tích hợp mới. Chỉ cần nhấp vào nút (+) bên cạnh thanh soạn tin trong tin nhắn trò chuyện để xem các ứng dụng đã cài đặt. 

Người dùng cũng có thể duyệt các lệnh gạch chéo mà ứng dụng hỗ trợ và thực hiện. Trên web, trình đơn tích hợp bao gồm chức năng tìm kiếm cho phép duyệt các ứng dụng mới.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade, Frontline cũng như G Suite Basic và G Suite Basic cũ.

Nguồn: LVtech