[Tin cập nhật] Đối với các tổ chức dùng GCP, tất cả thông báo về bảo mật và quyền riêng tư sẽ được gửi qua thông báo tư vấn

Tháng 11 22, 2022


Quản trị viên lưu ý: thông báo tư vấn sẽ được triển khai rộng rãi kể từ ngày 17/11/2022.

Theo đó, tổ chức sẽ từng bước ngừng nhận email thông báo truyền thống có đầy đủ nội dung và tệp đính kèm về các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến bảo mật và quyền riêng tư.

Thay vào đó, tổ chức sẽ chỉ nhận được email thông báo tư vấn. Sau đó, quản trị viên sẽ phải đăng nhập vào Google Cloud Console để xem chi tiết và tệp đính kèm của vấn đề. Dưới đây là một ví dụ cho email thông báo tư vấn:

Email thông báo tư vấn

Thông tin cần biết

Thông báo tư vấn cung cấp thông tin trọng tâm về những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến bảo mật và quyền riêng tư trong Google Cloud Console. Thông báo tư vấn giúp tổ chức:

  • Ưu tiên giải quyết các sự kiện nghiêm trọng về bảo mật và quyền riêng tư

  • Hiểu được các chi tiết của sự kiện

  • Tải mọi dữ liệu đi kèm xuống một cách an toàn thông qua cổng bảo mật

  • Thiết lập danh sách người nhận thông báo bằng việc tích hợp với Essential Contacts (Danh sách liên hệ thiết yếu)

Việc cần làm

Nếu chưa từng sử dụng tính năng này, hãy làm như sau:

Google sẵn sàng trợ giúp

Nếu có câu hỏi hoặc muốn tìm hiểu thêm về cách xem thông báo tư vấn, vui lòng truy cập vào trang hỗ trợ của Google.

Cảm ơn Quý vị đã tin dùng Google Cloud.

Nguồn: LVtech