Tin cập nhật tuần 21-27/11/2022

Tháng 11 28, 2022


Thay đổi kích thước bảng tổng hợp trong Sheets

Google thông báo về một tính năng cho phép người dùng thay đổi kích thước bảng điều khiển bên của trình chỉnh sửa bảng tổng hợp khi tạo hoặc chỉnh sửa bảng tổng hợp. Chức năng này đặc biệt hữu ích khi tên của các cột hoặc trường quá dài và người dùng muốn xem toàn bộ văn bản. 

Tìm hiểu thêm

 

 


Cải thiện kết quả tìm kiếm dựa trên hoạt động tìm kiếm gần đây trong Gmail

Vào tháng 7, Google đã công bố các tùy chọn đề xuất và tìm kiếm tốt hơn trong Gmail. Giờ đây, khi sử dụng Gmail trên web, điều này cũng bao gồm các kết quả tìm kiếm tốt hơn dựa trên hoạt động tìm kiếm gần đây trong Gmail. Cải tiến này đối với tìm kiếm Gmail giúp kết quả phù hợp hơn và đúng ngữ cảnh hơn.

Tìm hiểu thêm

 

 


Chia sẻ tệp Google Docs, Sheets và Slides trong Google Meet Chat

Đầu năm nay, Google đã công bố khả năng tham gia hoặc trình bày cuộc gọi Google Meet từ Google Docs, Sheets và Slides. Giờ đây, nếu người dùng đang thuyết trình hoặc tham gia cuộc họp từ một tệp, người dùng có thể dễ dàng chia sẻ tệp đó với những người tham dự cuộc họp thông qua tính năng trò chuyện trong cuộc họp. Với bản cập nhật này, người dùng có thể cấp quyền truy cập vào tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày cho tất cả hoặc chọn những người tham dự cuộc họp, cho phép mọi người trong cuộc họp cộng tác trong khi trò chuyện. 

Tìm hiểu thêm

Nguồn: LVtech