[Tin cập nhật] Google Duo sẽ nâng cấp lên thành Google Meet

Tháng 8 13, 2022


Hãy kiểm tra các chế độ cài đặt quản trị

trước khi ứng dụng Google Duo được nâng cấp vào cuối năm nay.

Quản trị viên lưu ý!

Trong trường hợp:

 1. Tổ chức đang BẬT các dịch vụ của Google Meet hoặc

 2. Người dùng trong tổ chức đang dùng ứng dụng Duo bằng tài khoản Workspace.

Google vừa ra thông báo sẽ nâng cấp ứng dụng Google Duo để ứng dụng này có tất cả tính năng của Google Meet và cuối năm nay, Google sẽ đổi tên ứng dụng Google Duo thành Google Meet. Sau khi Google nâng cấp, người dùng sẽ có thể lên lịch cho các cuộc họp video và dùng tính năng gọi video trong Meet.

Quản trị viên sẽ nhận được một thông báo khác qua email trước khi Google tiến hành thay đổi.

Điều này ảnh hưởng gì đến tổ chức?

Khi những thay đổi này diễn ra, các chế độ cài đặt quản trị có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng tiếp tính năng gọi video trong Google Meet của người dùng. Quản trị viên có thể:

 • Quản lý quyền sử dụng các tính năng gọi video trong Duo thông qua chế độ kiểm soát các dịch vụ bổ sung của Google.

  • Để người dùng không bị mất quyền sử dụng, hãy giữ nguyên chế độ kiểm soát các dịch vụ bổ sung của Google ở trạng thái BẬT cho tổ chức.

  • Nếu TẮT chế độ kiểm soát các dịch vụ bổ sung của Google cho người dùng, quản trị viên cũng sẽ làm gián đoạn những ứng dụng không có chế độ BẬT/TẮT riêng.

 • Quản lý quyền sử dụng Google Meet thông qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

  • Để người dùng không bị mất quyền sử dụng, quản trị viên nên giữ nguyên Google Meet ở trạng thái BẬT cho tổ chức.

  • Nếu bạn TẮT Google Meet, những người dùng Duo đã đăng ký bằng tài khoản Google Workspace trong tổ chức sẽ mất quyền sử dụng khi Duo được cập nhật thành Meet.

Quản trị viên cần làm gì?

Quản trị viên không cần phải làm gì cả. Quá trình nâng cấp diễn ra tự động và Google sẽ thông báo ít nhất 30 ngày trước khi tiến hành nâng cấp. Tuy nhiên, quản trị viên nên kiểm tra xem các chế độ cài đặt quản trị có thể ảnh hưởng thế nào đến người dùng sau quá trình nâng cấp như đã mô tả ở phần trước.

 

Nguồn: LVtech