Trải nghiệm thống nhất cho nhật ký Gmail trong BigQuery, định cấu hình nhật ký Gmail hiện hữu chuyển đến nhật ký Workspace

Tháng 8 13, 2022


Tính năng mới:

Trong những tháng tới, Google sẽ chuyển vị trí của nhật ký Gmail hiện hữu trong BigQuery sang nhật ký Google Workspace và báo cáo trong BigQuery. Thay đổi này sẽ chỉ ảnh hưởng đến các khách hàng hiện tại của Google Workspace, những người đã bật BigQuery Export. Khách hàng mới sẽ được hướng dẫn cách thiết lập dự án Workspace BigQuery cho nhật ký Gmail.

Mặc dù thay đổi này đang diễn ra, trong một khoảng thời gian ngắn, dữ liệu Gmail sẽ được xuất sang cả nhật ký Gmail và nhật ký Workspace - những khách hàng hiện tại của Google Workspace bị ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo qua email với nhiều thông tin hơn trong những tuần tới.

Nhật ký Gmail trong BigQuery

Di chuyển sang nhật ký Workspace hợp nhất trong BigQuery

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Thay đổi này sẽ tạo ra một không gian duy nhất để truy cập tất cả các sự kiện kiểm tra Google Workspace và loại bỏ nhu cầu chuyển đổi giữa các nguồn sự thật khác nhau.

Sau khi quá trình hợp nhất này hoàn tất, quản trị viên sẽ không thể sử dụng nhật ký Gmail trong BigQuery trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm thông tin, bao gồm hướng dẫn từng bước chi tiết về cách xử lý thay đổi này.

Thông tin chi tiết:

Thời gian xuất kép tạm thời và yêu cầu lưu trữ BigQuery

Sau khi nhật ký Gmail được thiết lập để xuất sang nhật ký Workspace, dữ liệu này sẽ tạm thời được xuất sang hai điểm đến:

  • Dự án BigQuery chỉ dành cho Gmail trước đây

  • Dự án Workspace BigQuery mới hoặc hiện có, dự án lưu trữ dữ liệu cho tất cả các ứng dụng Google Workspace

Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến giới hạn hạn ngạch BigQuery và tần suất phải làm mới, cũng như chi phí liên quan đến việc xuất nhật ký sang BigQuery. Để tránh ảnh hưởng đến hạn ngạch và dữ liệu trùng lặp, quản trị viên nên tắt tính năng xuất nhật ký Gmail sang các dự án BigQuery chỉ dành cho Gmail.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 10/8/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Education Standard.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Frontline và Nonprofits cũng như G Suite Basic và Business cũ.

Nguồn: LVtech