Tin cập nhật tuần từ 15-21/4/2024

Tháng 4 22, 2024


Tăng cường tìm kiếm trong ứng dụng Google Drive trên thiết bị Android

Tháng trước, Google đã giới thiệu nhiều cải tiến cho trải nghiệm tìm kiếm Google Drive trên thiết bị iOS. Kể từ hôm nay, những cải tiến này cũng sẽ khả dụng trên các thiết bị Android. 

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã khả dụng.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai 

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho khách hàng Google Workspace, người đăng ký Google Workspace Individual và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Tìm hiểu thêm về cách tìm tệp trong Google Drive.

Nguồn: LVtech